Pozwolenie zintegrowane Poznań

Pozwolenie zintegrowane Poznań – co warto o nim wiedzieć?

Często decydując się na rozpoczęcie działalności gospodarczej czy budowę danego obiektu, musimy ubiegać się o różne pozwolenia, również i te dotyczące ochrony środowiska. Jednym z takich dokumentów jest pozwolenie zintegrowane. Kiedy należy się o nie ubiegać?

Pozwolenie zintegrowane Poznań – co to jest i kiedy należy się o nie ubiegać?

Firmy, których działanie może powodować zniszczenie środowiska, ubiegać musza się o pozwolenie zintegrowane. Jest to nic innego, jak licencja na prowadzenie określonej działalności gospodarczej. To prawo unijne określa, jakie przedsiębiorstwa muszą ubiegać się o tego typu pozwolenia.

Pozwolenie zintegrowane wydawane jest nie dla przedsiębiorstwa, tylko dla konkretnej instalacji. Do instalacji zaliczamy urządzenia techniczne lub system urządzeń, które znajdują się na terenie zakładu bądź też obiekty budowlane, których eksploatacja może wiązać się z emisją zanieczyszczeń do środowiska.

Kto musi ubiegać się o pozwolenie zintegrowane?

O pozwolenie zintegrowane, muszą ubiegać się instalacje, które:

  • wykorzystuje się do wytwarzania energii albo paliwa,
  • służą do hodowli i chowu zwierząt,
  • są ubojniami, mleczarniami albo rzeźniami,
  • wykorzystuje się do obróbki metali,
  • wykorzystuje się w przemyśle chemicznym, mineralnym,
  • służą do odzyskiwania, składowania albo unieszkodliwiania odpadów – w gospodarce odpadami,
  • zajmują się produkcją papieru.

Jak widać jest wiele branż, które muszą ubiegać się o pozwolenie zintegrowane.

Decyzja środowiskowa Poznań

Inne dokumenty związane z ochroną środowiska

Jeśli chodzi o dokumenty związane z ochroną środowiska, to nie tylko istnieje pozwolenie zintegrowane. Do innych zaliczana jest decyzja środowiskowa Poznań, karta informacyjna przedsięwzięcia, pozwolenie na emisję oraz raport oddziaływania na środowisko. Często występują problemy z wypełnianiem wniosków. Warto skorzystać z usług firm, które świadczą kompleksowe usługi z zakresu doradztwa środowiskowego.